Aihearkisto: Uncategorized

Arviointi – mitä ja miksi?

voikukka2.pngOlen valmistellut oman koulun opettajille koulutusta arvioinnista. Se on vielä vaiheessa, mutta työn tuloksena syntyi seuraava PowerPoint-pätkä, joka saattaa ilahduttaa arviointia pohtivia.

Videon sisältö pähkinänkuoressa on se, että arvioinnin pitää olla merkityksellistä, jotta sitä kannattaa tehdä. Arviointinäkökulmia on monia ja merkityksiä samoin. Tässä niistä on esitelty suurin piirtein neljä.

 

 

 

Mainokset

$ijoituskilpailu

Säännöt:

Opettaja sijoittaa Startup –yritykseenne euron. Tarkoituksena on tehdä tulevan 1,5 vuoden aikana hyviä sijoituksia ja laittaa euro poikimaan. Mahdollinen voitto käytetään koko matematiikanryhmän jäätelöihin keväällä 2019.

Jokainen ryhmä palauttaa kaiken pääomansa kirjekuoressa jokaisen sijoituskokeilun jälkeen opettajalle. Karttunutta pääomaa voi seurata ryhmän nettisivulta pedanetista.

Käytämme matematiikan ryhmän kanssa vuoden viimeiset tunnit yrittäjyysteeman parissa (laaja-alainen tavoite 6). Nähtäväksi jää, miten hyvin projekti ottaa tuulta siipiensä alle, mutta ainakin tänään suurin osa pääsi vauhtiin. Ehdin käydä hyviä keskusteluja kilpailusta, sijoittamisesta, pääomasta, osingoista, osakkeista, voittoprosentista ja monesta muusta.

Euro on niin pieni pääoma, että sen kanssa alkuun pääseminen on hankalaa. Aikaakaan en halua tähän projektiin liiaksi käytettävän, luokkaretkien varainkeruu on oma lukunsa. Oppilaat keksivät kuitenkin hauskoja ideoita lumenluonnista karkinvälitykseen. Puolessa tunnissa syntyi mm. seuraavia ajatuksia:

”Marjat ovat ilmaisia, joten ostetaan sokeria, keitetään hilloa ja säilötään se kierrätyspurkkeihin. Hillot nimikoidaan koulun opettajien mukaan, joten he eivät kehtaa kieltäytyä ostamasta sitä.”

”Myydään pillimehuja koulun välipalamyyntiä halvemmalla.”

”Myydään vessapaperia, aloitetaan kahdesta rullasta ja lisätään myyntiä pääoman karttuessa.”

”Ostetaan kotoa pulla-ainekset eurolla, leivotaan niistä pullaa ja myydään sitä.”

”Ostetaan kotoa ylimääräiset vanhat pikkuautot, pestään ne ja myydään paketteina edelleen.”

Tein projektia varten ryhmäkohtaisen raporttipohjan puolentoista vuoden varalle:
pdf: sijoituskilpailu
word: sijoituskilpailu

Mekaniikan vihkonen seiskaluokalle

tasapainovaaka.pngMonikohan kunta Suomessa aloittaa yläkoulun fysiikan opiskelun mekaniikalla? Perinteisesti fysiikka on kai aloitettu aaltoliikkeellä ja ääni- sekä valo-opilla, kun taas mekaniikka on koluttu läpi kahdeksannella luokalla.

Jyväskylässä aloitetaan uuden opetussuunnitelman mukaan fysiikan opiskelu konkreettisilla käsitteillä ja mittauksilla (pituus, aika, massa, voima) sekä mekaniikan pienillä tutkimuksilla. Ajankohtaisia aiheita tai oppilaiden kiinnostuksen kohteita mahtuu mukaan.

Uuden opsin mukaiset oppikirjat eivät kaikki vastaa tähän tarpeeseen. Mekaniikassa mennään heti pitkälle vuorovaikutuksiin ja voimiin sekä eri johdannaissuureisiin. Niinpä kouluilla on tehty omaa materiaalia, minäkin kokosin meille pienen paketin tekstiä ja tehtäviä. Vaikka se onkin ensimmäinen versio, saattaa siitä olla muille samassa tilanteessa oleville apua.

Tekstien pohjana on Wikipedia, josta karsin paljon ja lisäsin vähän. Ajattelin, että opiskellessa voidaan samalla harjoitella monilukutaitoa, kun perehdytään tietotekstiin. Tulostetuissa vihoissa on se etu hienoihin oppikirjoihin nähden, että niitä voi alleviivata ja tehdä omia merkintöjä.

Mekaniikan vihko (word)

Tutkimuslähtöinen oppiminen eriyttämisen välineenä

Olen kuluneen viikonlopun aikana perehtynyt tutkimuksiin tutkimusperusteisesta oppimisesta ja pohtinut oppilaiden tarvitseman tuen optimaalista määrää. Olen aiemmin kirjoittanut, että ensimmäistä tutkimusta tehdessä ”heitän oppilaat altaan syvään päähän”, kun annan suoraan tehtäväksi tehdä tutkimusselostuksen.

Olen ennen tätä nopeudenmääritystehtävää kuitenkin opettanut asian ja olemme laskeneet laskuja sekä tulkinneet nopeuskuvaajia. Teoria oppilailla on hallussa, tai jos ei hallussa, niin vihkossa kuitenkin.

Aivotutkimusten mukaan ihmisen työmuisti ylikuormittuu helposti, kun käsillä on liian monta uutta asiaa. Tällöin uuden oppiminen vaikeutuu tai estyy. Minun kokemukseni mukaan oppilaat kokevat positiivisena sen, että ensimmäisestä tutkimuksesta ei kuulukaan saada täysiä pisteitä ja että se saa luvan kanssa tuntua vaikealta. Tämä on saanut oppilaat arvostamaan työstä antamaani palautetta ja parantamaan suoritustaan sen perusteella. Samalla ollaan saatu näkyviin oppilaan kehittyminen kurssin aikana.

Otin lukemastani kuitenkin sen verran opiksi, että ymmärsin heikompien oppilaiden hyötyvän ohjatummasta työskentelystä. Valmistin kurssin ensimmäiseen tutkimukseen (keskinopeuden määritys) alaspäin eriyttävän tutkimusselostuksen pohjan. Siinä tutkimusta viedään eteenpäin työselostuksen tapaan, mutta rakennetta ei tarvitse luoda itse. Vaihtoehtojen määrä joka kohdassa pysyy rajallisena ja esimerkiksi hypoteesi valitaan annetuista vaihtoehdoista.

eriytetty pohja

Itse tutkimusohjeessa on myös ylöspäin eriyttävä lisätehtävä. Sama tehtävä ei ehkä kurssin lopussa olisi erityisen vaativa, mutta tässä vaiheessa se vaatii perustasoa enemmän soveltamista.

Ja nyt pitää vain jaksaa odottaa kolme viikkoa, että pääsen tätä testaamaan. Tällä hetkellä tuntuma on, että kehittelen eriyttävää materiaalia myös muihin kurssin töihin.

Työselostus, jossa on ylöspäin eriytetty tehtävä: Keskinopeuden määritys +kiitettävän taso
Työselostuspohja enemmän ohjausta tarvitsevalle: Keskinopeuden määritys – eriytetty

Arviointipohja molemmille (jälkimmäiselle hieman soveltaen): keskinopeuden määritys_arviointi + eriytetty

Ryhmäkoe yläkoulun kemiassa

Oppilaani opiskelevat tänäkin vuonna 9. luokan kemian kurssia yksilöllisesti. He etenevät pienissä ryhmissä teoriaa opiskellen ja labratöitä tehden. Teoriatehtävien ja tutkimusraporttien lisäksi kurssinumeroon vaikuttaa kaksi koetta. Kukin ryhmä saa valita koepäivänsä, mutta vaikka opiskelu ja kertaaminen tapahtuu yhdessä, tekee jokainen oppilas oman kokeen.

Tänä vuonna yksi fiksuimmista ryhmistäni (koskaan) esitti toivomuksen saada tehdä myös kokeen yhdessä. Toive oli hyvin perusteltu ja asiallisesti esitetty. Mitä sellaiseen pitäisi vastata?

Mikä on yläkoulun kurssikokeen päämäärä? Miksi opettajat pitävät kokeita? Eivät ainakaan korjaamisen ilosta! Veikkaan, että ylivoimaisesti tunnustetuin tavoite on pystyä arviomaan oppilaan osaamista mahdollisimman oikeudenmukaisesti kurssin lopussa. Yleensä tämä tapahtuu arvosana-asteikolla neljästä kymmeneen.

Kokeella voi olla kuitenkin myös muita tavoitteita. Tällaisia ovat esimerkiksi seuraavat:

 • Kokeessa oppiminen
 • Kokeen opiskelua ohjaava vaikutus kurssin aikana
  • oppilas keskittyy siihen, mitä tietää tai epäilee opettajan kysyvän kokeessa
 • Kokeen opiskelua ohjaava vaikutus tulevaisuudessa
  • oppilas suuntaa opiskeluaan aiempien kokemustensa perusteella
  • koe kertoo siitä, mitä opettaja pitää tärkeänä
 • Oppilaan itsetunnon ja -tuntemuksen vahvistuminen
 • Opettajan oppilastuntemuksen paraneminen
 • Hyvä fiilis  (vai onko tämä mahdottomuus?)

Ennen kuin päätin ryhmäkokeen tekemisestä, tein riskianalyysin ja kävin läpi oppilaiden aiemmat yläkoulun näytöt. Tulin siihen tulokseen, että ne ovat riittävät päättönumeron antamiseen, oli kokeen lopputulema mitä tahansa. Asiaa vankisti vilkaisu nykyopsiin, josta huomasin, että ravintokemiaa ei mainita päättöarvioinnin kriteereissä millään lailla.

Tilanne antoi vapaat kädet kokeen suunnitteluun. Sain vision koetilanteesta, jossa ryhmä kokoaa kaiken oppimansa ajatuskartan muotoon. Pystyin arvailemaan, mitä keskusteluja kartan rakentelu herättäisi ja miten hieno koonti se olisi aiheen opiskelulle.

Paljastin etukäteen oppilaille kokeen luonteen (ajatuskartta) ja koepäivänä annoin tehtävänannoksi muutamia pakollisia karttaan sijoitettavia sanoja, paperia, värikynät ja vapaat kädet kuvata oppimaansa.

IMG_2634

Ryhmä teki tehtävää intensiivisesti koko kaksoistunnin. Muut ryhmät opiskelivat omia juttujaan ja tekivät labroja samassa luokassa. Ehdin miellyttävän paljon kuunnella sivukorvalla kokeentekijöiden hienoa dialogia.

Johtopäätös. Tällainen koe on loistava oppimistilaisuus. Perinteinen koe kallistuu helposti behavioristisen tiedon toistamisen puolelle. Tämä oli minun mielestäni sosiokonstruktivismia parhaimmillaan. Ryhmä kokosi kaikesta oppimastaan jäsennellyn kokonaisuuden, keskusteli ja väitteli kokonaisuudesta, yksityiskohdista ja niiden keskinäisistä suhteista. Samalla tulivat hyötykäyttöön yhteistyötaidot. Ainakaan tässä ryhmässä kukaan ei sortunut peesaamiseen. Jokainen kantoi vastuunsa ja osallistui tekemiseen omalta osaltaan.

Jos nyt kokeen oppilaita erotteleva tavoite heikkeneekin, vahvistuu moni muu asia. Koetilaisuus muuttuu oppilaita erottelevasta ryhmäyttäväksi. Koe on suuressa määrin oppimistilaisuus. Koe ohjaa irrallisen tiedon muistamisen sijaan kokonaisuuden hahmottamiseen. Koe kouluttaa ryhmätyöskentelyyn sekä vastuun jakamiseen ja kantamiseen.

Kun uskaltaa ensimmäisen kerran kokeilla uutta, on seuraava kerta paljon helpompi. Alkaa tuntua hölmöltä, että olen korostanut kokeen erottelevuutta muiden hyötyjen kustannuksella. Tämä ei jää viimeiseksi ryhmäkokeekseni. Itse asiassa seuraavat on sovittu ylihuomiselle 🙂

Seuraavasta linkistä löytyy koe, jonka pidin ravintokemiasta.  Ryhmäkoe_ravintokemia