Voimamittauksia

Tässä lapputyössä mitataan jousivaa’alla voimia ja tutustutaan newtonin käsitteeseen. Tarkoituksena on löytää induktiivisesti massan ja painovoiman yhteys.

voimamittauksia – lapputyö

Mainokset