Työselostuksen ohje

Johdanto

 • Kerro lyhyesti, mikä on työn tarkoitus
 • Kerro tutkimukseen liittyvän fysiikan teoria
  • Esittele myös käyttämäsi laskukaavat, jos sellaisia on
 • Tee ennakko-oletus eli hypoteesi.
  • Mikä on sinun oletuksesi siitä, mitä työssä tapahtuu?
  • Perustele valitsemasi hypoteesi. Miksi oletat näin tapahtuvan?

Työsuunnitelma

 • Kerro, miten tutkimus tehdään.
  • Joskus ohje on annettu, toisinaan sinun täytyy kehitellä tutkimusjärjestely itse.
 • Listaa käyttämäsi välineet.

Tutkimus

 • Suorita työ kirjoittamiesi ohjeiden mukaan.
 • Kirjaa muistiin havainnot ja mittaustulokset.
  • Käytä taulukoita ja kuvia, mikäli mahdollista. Silloin esitys on selkeämpi ja mukavampi lukea.

Tulokset

 • Esittele mahdolliset laskut, havainnot ja muut tulokset (esimerkiksi kuvaajat).
  • Laskuista riittää yksi esimerkki jokaisesta laskutyypistä.
  • Muista laskuissa laskukaava, sijoitetut arvot yksiköineen ja tulos yksiköineen.

Johtopäätökset

 • Toteutuiko ennakko-oletuksesi?
  • Oliko tulos teorian mukainen?
  • Vertaa tulosta taulukkoarvoihin, jos sellaisia löytyy.
 • Pohdi mittausten luotettavuutta
  • Mikä aiheutti virhettä
 • Mitä koejärjestelyssä voisi parantaa tai kehittää?
 • Muita mahdollisia huomioita työstä

 

Työselostuksen ohje

Mainokset