Tutkimuslähtöinen oppiminen

Tutkimuslähtöisessä oppimisessa oppimisen tärkeimpänä välineenä on oppilaan tekemä ja raportoima tutkimustyö. Opettajajohtoisen opetuksen määrä on vähäisempi ja se tähtää siihen, että oppilas pystyy tekemään käsiteltävästä aiheesta tutkimuksen.. Tutkimusta tehdessään oppilas tutustuu tarkemmin aiheeseen ja syventää oppimistaan. Samalla opiskeltava aihe linkittyy reaalimaailmaan.

Olen käyttänyt tutkimuslähtöistä opiskelutapaa myös eriyttämisen välineenä. Työohjeita voi laatia niin, että oppilas saa tehdä tutkimuksen valitsemallaan tasolla. Alemman tason tehtävässä voi esimerkiksi riittää pelkkä mittaaminen, seuraavalla tasolla pitää tuloksista piirtää kuvaaja ja ylimmällä tasolla tulkita tuloksia teoreettisella tasolla. Kasin tason tehtävän olen laatinut opetussuunnitelman kahdeksikkoa mielessä pitäen, mutta siihenhän ei jokaisen oppilaan tarvitse itseään yrittää pusertaa. Joku puolestaan kaipaa enemmän haasteita.

arviointitaulukko_nopeus

Kun opiskelu on tutkimuslähtöistä, on luonnollista perustaa myös arviointi tutkimustöihin. Olen tehnyt jokaiseen tutkimukseen arviointitaulukon, jonka pistemäärän voi muuttaa arvosanaksi. Arvioinnin hajauttaminen koko opintojakson ajalle antaa oppilaalle palautetta heti alusta alkaen. Useamman ”mittauspisteen” avulla oppilaan kehitys tulee näkyviin, mikä näyttää lisäävän opiskelumotivaatiota.

Kaikkea opittua ei tarvitse arvioida, vaan opettajan kannattaa miettiä, mikä on riittävä määrä arviointia ohjaamaan oppimista ja tuottamaan oikeudenmukainen summatiivinen arvosana. Haluaisin oikeastaan sanoa, että opettajan kannattaa miettiä, mikä on pienin riittävä määrä arviointia ja toimia sen mukaan.

Minä olen arvioinut itse kurssin ensimmäisen työn ja osoittanut sen avulla jonkinlaisen standardin työn tekemiselle. Tämän jälkeen olen pitänyt kehittävänä antaa oppilaan arvioida omia töitään sekä antaa vertaispalautetta toisen oppilaan työstä. Molemmat työtavat säästävät myös opettajan aikaa. Kurssin lopussa olen mitannut osaamista laajemmin parilla yksittäisellä tai yhdellä kokoavalla tutkimuksella. Eniten painoarvoa olen antanut loppukurssin töille.

Kokoan eri aiheiden työohjeita ja arviointitaulukoita tänne aihe kerrallaan.

Mainokset